İnsan kaynakları yönetim modelimizi oluşturmak ve kurumsallaşma yolunda sağlıklı çalışmalar yapmak için danışmanımız Prof. Dr. İlhan Erdoğan başkanlığında dinamik bir çalışma grubu oluşturmuş bulunmaktayız. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. İlhan Erdoğan başkanlığındaki bir çalışma grubu işletmemizde organizasyonumuzu günün anlayışına göre şekillendirmiş, iç denetim çalışmalarımızı başlatmış, ve insan kaynakları yönetim modelimizi oluşturup uygulamaya geçirmiştir.


  Bu modelin ilk adımı olarak görev tarifleri tam olarak hazırlanmış, tüm çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları ile taşımaları gereken özellikler belirlenmiştir. İşletmemizde eleman seçimi bilimsel tekniklerle yapılmaktadır. Personel seçiminde psikoteknik yöntem uygulanmakta, işe alınan kişinin objektif olarak değerlemesi yapılmakta, işe ve işletmeye en uygun kişinin göreve başlaması sağlanmaktadır. Böylece işe alınan aday yapabileceği en iyi iş için görevlendirilmekte, iş-çalışan uyumu en üst düzeyde sağlanmaktadır.


   Yine Prof. Dr. İlhan Erdoğan tarafından yürütülen işletme içi eğitimlerle yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın vizyonu genişletilmekte, yönetim bilgi ve becerileri geliştirilmektedir. Oluşturulan kariyer geliştirme sistemi ile çalışanlarımız arasından geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesi planlanmaktadır. Gelecek günlerde geliştireceğimiz başarı geliştirme ve değerleme sistemleri ile insan kaynakları yönetim modelimiz istenen olgunluğa ulaşacaktır.